Jump to content
Some-RP.cz

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 12/28/2020 in all areas

  1. 1 point
    Po odprezentování a rozvedení myšlenky skrze jednání s hráčem se frakce schvaluje. Zhotovení frakce + další náležitosti budou nyní řešeny přes discord. 😎
×
×
  • Create New...